Thẻ: điện tự động

Ngành điện, điện tự động đang được nhiều trường đại học chú trọng đào tạo

Ngành điện, điện tự động đang được nhiều trường đại học chú trọng đào tạo

Ngày đăng: 06 - 04 - 2021

Sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến tiềm năng phát triển với nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ mới. Trong đó, Điện, điện tự động là một trong những nhóm ngành hàng đầu được đầu tư, chú trọng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực. Các trường đại học tại Việt […]